Gemeente Baarn - aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 37, 3741 AC Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

Hoofdstraat 37, 3741 AC Baarn, gemeente Baarn, sectie M, nummer 4276, het plaatsen van reclame (03-07-2022).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Baarn, 03-07-2022

Naar boven