Gemeente Baarn - aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 40B, 3741 AK Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

Kerkstraat 40B, 3741 AK Baarn, gemeente Baarn, sectie M, nummer 1805, het uitbreiden van de woning (01-07-2022).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Baarn, 01-07-2022

Naar boven