Aanvraag evenementenvergunning: 22/67928 Zomer in Gelderland d.d. 11 augustus 2022, Het Oude Veen 19 in Lieren

 

 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Mocht u voordat een besluit genomen wordt vragen of opmerkingen hebben over het evenement, neem dan contact op via apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Omschrijving:

Live TV programma waarbij dorpen strijden om de titel: mooiste plaats van Gelderland

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven