Wet milieubeheer Bekendmaking melding

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:

Industriestraat 9A, 8081HH Elburg

De volgende activiteiten worden gemeld: oprichten van een milieuinrichting

  • het bereiden van voedingsmiddelen

Voornoemde melding is in de periode van 13 juli t/m 23 augustus 2022 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Naar boven