Benoeming lid gemeenteraad van Baarn in verband met openvallen plaats

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Baarn, maakt ingevolge de Kieswet bekend dat Brinkman, V.A. (Valentijn) (m) wonende te Baarn, bij besluit van 28 juni 2022 benoemd is tot lid van de gemeenteraad.

 

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het feit dat Eijbaard, M. (Mark) (m) wonende te Baarn geen lid meer is, vanwege het vervullen van een onverenigbare betrekking (wethouder van de gemeente Baarn).

 

Plaats: Baarn

Datum: 28 juni 2022

De voorzitter voornoemd,

Burgemeester M.A. Röell

Naar boven