Gemeente Baarn - aanvraag omgevingsvergunning Wittelaan 19, 3743 CP Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

Wittelaan 19, 3743 CP Baarn, gemeente Baarn, sectie K, nummer 256, het uitbouwen van de garage aan de achterzijde (30-06-2022).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Baarn, 30-06-2022

Naar boven