Openbare kennisgeving kandidaatstelling verkiezing van de leden van de gemeenteraad

 

De burgemeester van de gemeente Heemstede maakt het volgende bekend:

Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Heemstede plaatsvinden. Op die dag kunnen in het gemeentehuis te Heemstede bij het team Verkiezingen van 09.00 tot 17.00 uur (op afspraak) lijsten van kandidaten (model H1) en andere benodigde formulieren worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:

•de lijsten van kandidaten (model H1)

•de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H9)

•de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H3-1)

•de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H3-2)

•de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede kosteloos verkrijgbaar.

Meer informatie en afspraak maken

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van de stukken voor de kandidaatstelling en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via verkiezingen@heemstede.nl

 

 

Naar boven