Vergunning verleend - tijdelijke standplaats 22 juli 2022 - Oude Groenewoudseweg hoek St. Annastraat te Nijmegen

Gepubliceerd op: 04-07-2022

Omschrijving: Vergunning langs de 4-daagse route (St. Annastraat 185 6524 EW Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.019886

Product: Vergunning langs de 4-daagse route

Ontvangst: 06-02-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 30-06-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 09-08-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 30 juni 2022 tot en met 09 augustus 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven