Verleende evenementenvergunning 50 jaar toerzeilers

Op 25 april 2022 is vergunning verleend voor het houden van het evenement 50 jaar toerzeilers. Het evenement wordt gehouden op donderdag 1 september 2022 van 18.00-23.00 uur, vrijdag 2 september 2022 van 10.00-23.00 uur, zaterdag 3 september 2022 van 08.00-00.00 uur en zondag 4 september van 10.00-12.00 uur. De locatie is rondom Tussen twee havens 9a in Enkhuizen.

 

Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimte, telefoonnummer: 0228-510 111.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1601 AA Bovenkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

 

  • 1.

    - Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    - Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Enkhuizen 30 juni 2022

Naar boven