Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Oude Bredaseweg 11

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter.

 

Datum ingekomen: 2 9 jun i 2022

Intern kenmerk: 202 2OG0 4 1 8 -01

Omschrijving project: het veranderen van de bestaande entree luifel

Locatie: Oude Bredaseweg 11

Postcode: 487 2AB

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat wij een besluit hebben genomen.

Naar boven