Aanwijsbesluit huis der gemeente grondgebied gemeente Oostzaan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan;

 

Gelet op het reglement Burgerlijke stand 2022, waarin het gehele grondgebied aangemerkt wordt als mogelijke trouwlocatie; gelet het besluit van de gemeenteraad om het college te mandateren tot het aanwijzen van trouwlocaties van 10 maart 2003;

 

b e s l u i t:

 

Het gehele grondgebied van de gemeente Oostzaan aan te wijzen als huis der gemeente voor de voltrekking van huwelijken en de registratie van partnerschappen met ingang van 1 juli 2022 voor onbepaalde tijd.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan, gehouden op 28 juni 2022,

de secretaris,

A. Vergouwe

de burgemeester,

M.D. Polak

Naar boven