Gemeente Beuningen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 6959201 - de Vuurplaats 19 - kavel 9

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor : bouwen van een tiny woning in particulier opdrachtgeverschap

Locatie : de Vuurplaats 19 - kavel 9

Datum besluit : 29 juni 2022

Zaaknummer ODRN: W.Z22.103807.01

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven