Vastgesteld wijzigingsplan Joure Krim 2, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage

 

Met ingang van 6 juli 2022 ligt gedurende zes weken het vastgestelde wijzigingsplan ‘Joure – Krim 2’ voor iedereen ter inzage.

 

Plangebied

Het perceel Krim 2 te Joure vormt het plangebied van het wijzigingsplan.

 

Doel

De gemeente bestemt het perceel ten behoeve van reguliere bewoning.

 

Waar ter inzage

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

 

Daarnaast is informatie over het wijzigingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het wijzigingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, De planid is NL.IMRO.1940.BWJRE22DEKRIM2-VA01 .

 

Reageren

Gedurende de termijn van ter visie legging kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019,2500EA Den Haag).

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Joure, 5 juli 2022

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

Naar boven