Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende omgevingsvergunning – Sterkenburgerlaan 9, 3941 BB Doorn, het verlengen van de kap (HZ_WABO-22-0983, 23 juni 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Sterkenburgerlaan 9, 3941 BB Doorn, het verlengen van de kap (HZ_WABO-22-0983, 23 juni 2022)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Voor het inzien van deze stukken kunt u een verzoek indienen via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor een afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telnr. (0343) 56 56 00. Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via (0343) 56 56 65 op maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Naar boven