Bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, uitbreiding camping De Holterberg’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Reebokkenweg in Holten. Dit plan maakt planologisch de uitbreiding van de camping met per saldo 55 overnachtingsplekken mogelijk en een herstructurering van de bestaande camping.

 

 

 

Rijssen-Holten, 7 juli 2022

Burgemeester & Wethouders Rijssen-Holten,

Namens deze,

A.C. Hofland, Burgemeester

A.C. van Eck, Gemeentesecretaris

Naar boven