Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag (2022.0037, Burgemeester van den Wormstraat, nabij parkeerterrein)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande aanvraag omgevingsvergunning op 14 juni 2022 is ingetrokken door de aanvrager:

Burgemeester van den Wormstraat, nabij parkeerterrein - het vergroten van de parkeerplaats (zaaknummer 2022.0037)

Naar boven