Conceptbesluit voor een terras van restaurant The FarmHouse aan Kalfjeslaan 135 te Delft

2623 AD | Kalfjeslaan 135 | restaurant The FarmHouse.

U kunt het conceptbesluit op afspraak inzien vanaf 4-7-2022 in het stadskantoor, Stationsplein 1. Uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit kunt u tot 15-08-2022 sturen naar de burgemeester van Delft, p/a KCC V&O, postbus 78, 2600 ME Delft.

Naar boven