Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van bossage tussen Megaland en voormalige autokino, Hofstraat 13, 6372XC Landgraaf

Betreft:kappen van bossage tussen Megaland en voormalige autokino

Locatie:Hofstraat 13, 6372XC Landgraaf

Ontvangstdatum:18 januari 2022

Kenmerk:0882-0000007499

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Dit is een kennisgeving. U kunt tegen deze ingediende aanvraag (nog) geen zienswijze/bezwaar/beroep indienen.

U kunt deze stukken, vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak inzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf via telefoonnummer 14 045 of gemeente@landgraaf.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf.

Naar boven