Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding.

 

 

Het college van Heerlen maakt bekend dat de volgende melding(en) is/zijn ingekomen, als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012:

 

Dossiernummer : 20068

Adres : Peter Schunckstraat 262, 6418 XJ te Heerlen

Activiteit : het saneren van asbest

Datum van ontvangst : 23 juni 2022

 

Tegen deze sloopmelding(en) kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deze bekendmaking(en) is/zijn enkel ter kennisgeving en bieden we aan als service, zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting. De melding(en) ligt/liggen derhalve niet ter inzage. Indien u nadere informatie wenst kunt u zich wenden tot de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Naar boven