Overig aanvraag

  • -

    Hartjensstraat 7 te Azewijn, 7045 AH; het exploiteren van een camping (ontvangen 20-01-2022)

Tegen deze aangevraagde vergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven