Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: De Heul 13, plaatsen dam.

Datum verlenging:13 juni 2022

Ons kenmerk:2022omg0119

De beslistermijn wordt verlengd.

 

Naar boven