Gewijzigde inwerkingtreding van APV, Verordening fysieke leefomgeving en wijzigingsverordening

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 mei 2022., organisatieonderdeel BO Ruimte, no. 2022.11813;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

BESLUIT:

 • A.

  Artikel 7.4, eerste lid, van de Verordening fysieke leefomgeving Maastricht komt te luiden:

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • B.

  Artikel 6.6, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Maastricht komt te luiden:

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • C.

  Artikel VI van de verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Verordening fysieke leefomgeving Maastricht en de Algemene plaatselijke verordening Maastricht op 1 januari 2022, (Gemeenteblad 2021, 481012, 481026, 481002, 481028) komt te luiden:

  Artikel VI Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Aldus besloten door de Raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 21 juni 2022

De Griffier,

H-J. Bodewitz.

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.

Naar boven