Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van nieuwe permanente huisvesting op locatie Vervul 14a in Rijsbergen

Op 24 juni 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van nieuwe permanente huisvesting op locatie Vervul 14a in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003666. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven