Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing voorwerpen op de openbare weg Emmaweg 6, Kortehoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 27 juni 2022 een ontheffing verleend voor het plaatsen van een toilet tijdens schilderwerkzaamheden van 4 juli t/m 22 juli 2022 op de locatie Emmaweg 6 te Kortenhoef(zaaknummer Z.72714).

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 28 juni 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven