Hogere geluidswaarden voor het nieuwe zorgcentrum aan de Prins Bernhardlaan 2 te Waddinxveen

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het nieuwe zorgcentrum aan de Prins Bernhardlaan 2 te Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 30 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2022144073.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Naar boven