Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dennenlaan 2b te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 24 juni 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Dennenlaan 2b te Loosdrecht (zaaknummer Z.72469).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 25 juni 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven