Aanvraag omgevingsvergunning bouwen volkstuin Vlissingsestraat 27 (volkstuin 138)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor het bouwen van een volkstuin op het adres Vlissingsestraat 27 (volkstuin 138) in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven