Gemeente Berg en Dal– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 6825203 - Ooijse Bandijk 4 te Ooij

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Locatie : Ooijse Bandijk 4 te Ooij

Omschrijving : plaatsen van een mestopslag

Datum ontvangst : 23 juni 2022

Zaaknummer ODRN : W.Z22.105127.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Naar boven