Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Nekkeveldweg 42A, het verlengen van de instandhoudingstermijn van de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Wij hebben voor de op 6 mei 2022 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten op locatie Nekkeveldweg 42A de beslistermijn verlengd tot 12 augustus 2022. De aanvraag heeft dossiernummer: 22Z0000783.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 6 juli 2022 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente. Dit kan via zeewolde.nl/contact.

 

Naar boven