Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1.

  Het realiseren van vijf appartementen op de locatie Bleijerheiderstraat 91, 6462 AG (d.d. 27.04.2022)

 • 2.

  Het realiseren van een balkon op de locatie Old Hickoryplein 1E, 6461 EZ (d.d. 09.05.2022)

 • 3.

  Het wijzigen van de bestaande winkelruimte naar een woning op de locatie St. Pieterstraat 45A, 6463 CR (d.d. 12.05.2022)

 • 4.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Old Hickoryplein 2, 6461 EZ (d.d. 25.05.2022)

 • 5.

  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie Wilhelminastraat 16, 6461 BJ (d.d. 26.05.2022)

 • 6.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Gulikstraat 52, 6471 AM (d.d. 31.05.2022)

 • 7.

  Het bouwen van zes levensloopbestendige woningen op de locatie Einderstraat (kadastrale percelen E6616 & E6714) (d.d. 31.05.2022)

 • 8.

  Het kappen van twee bomen op de locatie Anselderlaan 23, 6471 GJ (d.d. 31.05.2022)

 • 9.

  Het legaliseren van een dakterras op de locatie Bleijerheiderstraat 90A, 6462 AM (d.d. 31.05.2022)

 • 10.

  Het realiseren van een constructie t.b.v. een terras op de locatie Wijngracht (kadastrale percelen E6652 en E6650) (d.d. 02.06.2022)

 • 11

  Het kappen van een boom op de locatie Wimmersstraat 54, 6471 AB (d.d. 12.06.2022)

 • 12

  Het tijdelijk (3 maanden) plaatsen van een paviljoen op de locatie Rolduckerstraat 112, 6461 VN (d.d. 16.06.2022)

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 29 juni 2022

Naar boven