Melding voor het uitbreiden van het tankstation met 2 extra pompeilanden en het plaatsen van een luifel aan Verlaat 32 te Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Marees Zelf Tank Service B.V., Verlaat 32 (1704JP) in Heerhugowaard, het uitbreiden van het tankstation met 2 extra pompeilanden en het plaatsen van een luifel;

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

 

Naar boven