Gemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning Wetering 11 te Goudriaan, zaaknummer 1145300

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit:

Bouwen

Voor: het realiseren van een dakterras op een bestaande aanbouw.

Locatie: Wetering 11 te Goudriaan

Datum ontvangst: 21 juni 2022

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.

 

Naar boven