Omgevingsvergunning aanvraag

  • -

    Matjeskolk 17 te Beek, 7037 DZ; het uitbreiden van de bedrijfshal (ontvangen 21-06-2022)

     

  • -

    't Slag 1 te Didam, 6942 NE; het verkopen van eieren aan particulieren (ontvangen 21-06-2022)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven