Subsidieregisters 2018 2019 2020 2021 (geactualiseerd)

De gemeente Ermelo publiceert jaarlijks een subsidieregister. Het register bevat een overzicht van toegekende en vastgestelde subsidies over het afgelopen jaar.

 

Als bijlage bij deze publicatie zijn opgenomen de (geactualiseerde) subsidieregisters over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

Naar boven