Kennisgeving melding, Slimweg 16A, 1616LG Hoogkarspel

Op 13 juni 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Slimweg 16A, 1616LG Hoogkarspel. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-001666. De melding betreft:

  • slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven