Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Oekelsestraat 12 BEDR in Rijsbergen

Op 3 mei 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Oekelsestraat 12 BEDR in Rijsbergen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002727.

De melding betreft veranderen activiteiten.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-002727 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven