Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022

De burgemeester van Súdwest-Fryslân;

 

Overwegende dat voor het beheer van en het toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedures rondom aanvraag, beheer en uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen een nieuwe (plaatsvervangend) beveiligingsfunctionaris moet worden aangewezen vanwege het vertrek van de huidige beveiligingsfunctionaris;

 

Gelet op:

 • artikel 93 lid 8 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN);

 • artikel 128 lid 6 van het Reglement rijbewijzen;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022.

 

 

 

Artikel 1 Beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

 • 1.

  Als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen wordt aangewezen de heer R. Bouma, beleidsadviseur Planning en Control van het team Concerncontrol.

 • 2.

  Als plaatsvervanger wordt aangewezen de heer R. Admiraal, concerncontroller.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Het benoemingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen van 30 juli 2015 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022.

 

 

Aldus vastgesteld op 14 juni 2022,

De burgemeester van Súdwest-Fryslân,

mr. drs. J.A. de Vries

Naar boven