Overig aanvraag

  • -

    Molenpoortstraat 50 te ’s-Heerenberg, 7041 BG; het exploiteren van een restaurant - eetcafe (ontvangen 16-06-2022)

Tegen deze aangevraagde vergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven