Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke noodopvang asielzoekers Kadastraal perceelnummer 2241 - Sectie C (voormalige marinekazerne)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers op het adres Kadastraal perceelnummer 2241 - Kadastrale sectie C in Vlissingen (de voormalige marinekazerne).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven