Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakopbouw op de achterzijde aan Hooghuizenweg 21 te Huizen

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

  • Hooghuizenweg 21, het plaatsen van een dakopbouw op de achterzijde (ontvangen 22 april 2022)

Naar boven