Kennisgeving ontvangst aanvraag Major Obstacle Run 2022, Wagenweg 22B, 1724PT Oudkarspel

Burgemeester van Dijk en Waard maakt

bekend dat de volgende aanvraag voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (A.P.V.) is ontvangen:

Voor: Major Obstacle Run 2022

Datum activiteit: 10 en 11 september 2022

Tijden activiteit: 10:00 uur tot 18:00 uur

Locatie: Wagenweg 22B, 1724PT Oudkarspel

Ontvangen op: 16 juni 2022

 

Procedure

De aanvraag wordt in behandeling genomen door de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

 

Inzage

De aanvraag kan door belanghebbenden worden opgevraagd bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard. Tot en met [datum: 2 weken na publicatie] kunnen belanghebbenden mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen geven. Stuur de zienswijze via de mail of in een brief aan:

Gemeente Dijk en Waard

Postbus 390

1700 AJ Heerhugowaard

 

U richt uw reactie aan degene die het besluit gaat nemen, zoals het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. U vermeldt hierin:

• uw naam

• adres

• telefoonnummer

• het onderwerp waarop uw reageert

• uw zienswijze

Naar boven