Melding voor het slopen van een blokhut en het verwijderen van asbesthoudende materialen aan Tjonger 11 te Huizen

Sloopmelding (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

  • Tjonger 11, het slopen van een blokhut en het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 13 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 23 juni 2022

Naar boven