Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorgevel aan Talmastraat 37 te Huizen

Aanvraag omgevingsvergunning

  • Talmastraat 37, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 10 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 23 juni 2022

Naar boven