Aanvraag vergunning voor het transformeren van een gebouw aan Havenstraat 35 te Huizen

Aanvraag omgevingsvergunning

  • Havenstraat 35, het transformeren van een gebouw (ontvangen 16 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 23 juni 2022

Naar boven