Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Ceintuurbaan 7 te Huizen

Aanvraag omgevingsvergunning

  • Ceintuurbaan 7, het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 14 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 23 juni 2022

Naar boven