De Wetterkamp 19 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vergroten van de dakkapel en het veranderen van de pui voorgevel (OV 20220289)

Op 16 juni 2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 4 augustus 2022. De aanvraag betreft het vergroten van de dakkapel en het veranderen van de pui voorgevel.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven