Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in/uitrit voor de periode van 15 september tot en met 14 november 2022 op locatie sectie P nummers 360 en 355 (ged) in Klein-Zundert

De gemeente Zundert heeft op 20 juni 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-002549 voor het aanleggen van een in/uitrit voor de periode van 15 september tot en met 14 november 2022 op locatie sectie P nummers 360 en 355 (ged) in Klein-Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-002549 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven