Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Paradijs 5, 1661BR De Weere

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Paradijs 5, 1661BR De Weere

Op 8 juni 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het bouwen van een woning en een schuur op twee verschillende percelen op het perceel Paradijs 5, 1661BR De Weere. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000413. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven