6158 Verlengingsbesluit - Kolkweg 58

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, voor onderstaande aanvraag voor omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn eenmalig te verlengen met maximaal 6 weken.

 

Verlengen beslistermijn

 

Datum indiening: 30-3-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Kolkweg 58

 

Dossiernummer: 6158

 

Dossieromschrijving: plaatsen van een aanbouw (opslagruimte)

 

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

 

 

 

 

 

Naar boven