Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing: tijdelijke reclame-uiting t.b.v. tentoonstelling

 

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van maandag 13 t/m vrijdag 17 juni 2022 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

 

Tijdelijke reclame-uiting (b&w)

- Gemeente Rhenen = tijdelijke reclame-uitingen (15 billboards) gedurende de periode van 28 juni t/m 19 juli 2022 t.b.v. de tentoonstelling “WIJ doorbreken de cirkel van geweld” aan de Schoolweg en Tabaksweg in Elst.

 

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Naar boven